Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Prop. M.J. Lutein, Tilburg

Aanvangstijd : 09:30


Orde van dienst  zondagmorgen 21 november
Voorganger kand. M.J. Luteijn - Tilburg
Welkom en afkondigingen
Aanvangslied Psalm 33: 2 en 5
Stil gebed 
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Lied van verootmoediging – Eigen bundel nr. 57: 1, 2, 3 en 4 – (Heer ik kom tot U)
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Lied van dankbaarheid Hemelhoog 553: 1 en 4 – (Dank U Heer voor al wat leeft)
Gods regels voor ons leven
Lied van toewijding Hemelhoog 553: 2 en 3 (Dank U Heer voor al wat leeft)
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Kindermoment
Kinderlied: Eigen bundel nr. 79: 1, 2 en 3 – (Als je bidt zal Hij je geven)
Schriftlezing OT: Prediker 2: 17-26
Psalm 49: 3 en 5
Schriftlezing NT: Lucas 12: 13-21
Gezang 350: 1, 2, 3 en 4 – (God die leven hebt gegeven)
Verkondiging
Dienst van het antwoord
NLB 845: 1, 2 en 3 (Tijd van vloek en tijd van zegen – wijs van Psalm 86?)
Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader
Collecten
Om te eindigen
Slotlied NLB 1005: 1, 2, 3 en 5 (Zoekend naar licht, hier in het duister – in het Nederlands)
Zegenbede – zingend afsluitend met 3 x Amen