Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. van de Linden, Waalwijk

Aanvangstijd : 18:30


Orde van dienst voor de avond van 21 november 2021
Voorganger Ds. G. van der Linden - Waalwijk
Welkom en afkondigingen door één van de kerkenraadsleden
Aanvangslied – Psalm 93: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed - Bemoediging en groet
Eigen bundel nr. 57: 1, 2, 3 en 4
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing OT: 2 Koningen 13: 14 - 19
Gezang 291: 1 en 2
Schriftlezing NT: 1 Joh. 5: 1 - 5
Verkondiging: Gezang 252: 1 en 2 (Wat zijn de goede vruchten)
Eigen bundel nr. 56: 1, 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 81: 1, 8 en 11
Dankgebed
Collecten
Eigen bundel nr. 53: 1, 2, 3 en 4
Zegen wordt afgesloten met het zingen van 3 x Amen