Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. van de Pol

Aanvangstijd : 09:30


Orgelspel

Welkom en mededelingen

We zingen Psalm 122: 1 – Hoe sprong mijn hart hoog op in mij staande

Stil gebed staande
Votum en groet staande

We zingen Psalm 122: 2 en 3 – Hoe zijn de stammen opgegaan!

Verootmoediging, gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de heilige Geest

Adventsproject

We zingen Gezang 473: 1 – Neem mijn leven, laat het Heer

Aandacht voor de inzameling van de gaven1. Pastoraat en eredienst2. Dorcas (filmpje)

We lezen uit de Bijbel Lukas 1: 5-25

We zingen NLB Lied 464: 1 en 2 – Een engel spreekt een priester aan

Verkondiging

We zingen Gezang 170: 1, 2 en 3 – Meester, men zoekt U wijd en zijd

Viering heilig Avondmaal
• Inzettingswoorden
• Gedachtenis van Christus
• Onderwijzing aangaande de inzetting
• Gezongen geloofsbelijdenis – Eigen bundel lied 92 staande
• Gebed, voorbeden
• Zingen: Gezang 127: 1, 2 – Gaat, stillen in den lande staande
• Toebereiding van de tafel
• Nodiging
• Toelichting op de praktische gang van zaken
• Uitdeling en communie- Brood wordt rondgedeeld- Instellingswoorden bij het brood
- We nemen en eten het brood- Instellingswoorden bij de wijn
- De bekertjes worden rondgedeeld, we nemen en drinken de wijn
• We zingen: Gezang 127: 7 – Gij schenkt met volle handen

Dankgebed

We zingen Gezang 330: 1 en 2 – Heb dank, o God van alle leven staande

Zegen

Orgelspel