Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. van de Pol

Aanvangstijd : 18:30


Zondag 29 januari 2023 – 18.30 uur 
Voorganger ds. Gert van de Pol

Welkom en mededelingen

Psalm 66: 5

Votum en groet

Psalm 130: 2, 3 en 4

Gebed om de verlichting met de heilige Geest

We lezen uit de Bijbel Markus 2: 18-22; Mattheüs 6: 1-8

Gezang 328: 1 en 3

Verkondiging

Lied 1005 NLB (tekst via beamer)

Geloofsbelijdenis

Gezang 303: 1 en 2

Dankgebed

Aandacht voor de inzameling van de gave:
1. Diaconaat en eredienst; 2. Werelddiaconaat

Slotlied: Lied 408 Hemelhoog (tekst via beamer)

Zegen met gezongen amen