Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. van de Pol

Aanvangstijd : 09:30


 Zondagmorgen 5 februari - Voorganger ds. Gert van de Pol
Welkom en mededelingen
Psalm 92: 1 en 2
Votum en groet, Klein Gloria
Verootmoediging en schuldbelijdenis
Gezang 280: 1
Genadeverkondiging
Lied 310 NLB (tekst via beamer)
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de heilige Geest
Kindermoment, We zingen Opwekkingslied 544 (youtube link via beamer)
We lezen uit de Bijbel Markus 2:23 - 3:6
Gezang 160: 1 en 2
Verkondiging
Lied 603 Hemelhoog (tekst via beamer)
Dankgebed
Aandacht voor de inzameling van de gaven
Gezang 281
Zegen met gezongen amen