Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. W.A. Boer, 's-Graveneel

Aanvangstijd : 09:30


Zondagmorgen 26 maart - Voorganger Ds. W.A. Boer - ‘s-Gravendeel
Welkom en mededelingen
Uitleg Paasproject kindernevendienst
Intochtslied Psalm 65: 2
Stil gebed, votum en groet
Gezang 192: 1, 2 en 6
Genadeverkondiging en verootmoedigingsgebed
Psalm 33: 2 en 7
Lezing leefregel
Gezang 427: 1, 2 en 3
Gebed om de opening van de harten
Paasproject KND NLB 167 : 1 t/m 10 (tekst en noten via beamer)
Schriftlezing: Johannes 19: 17 - 27 NBG 1951
Eigen bundel 6 : 1, 2, 3, 4 en 7
Prediking uitgaande van Johannes 19, 26 - 27 NBG 1951
Gezang 481: 1, 2 en 4
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Inzameling der gaven
Psalm 33: 8
Zegen met gezongen amen