Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. J.J. Hagendijk, Rotterdam-Delfshaven

Aanvangstijd : 09:30


Zondagmorgen 28 mei – Voorganger Ds. J.J. Hagendijk - Rotterdam
Feest van verbinding
Afkondigingen
Aanvangslied LvdK gezang 242: 1, 4, 7 Komt laat ons deze dag
Bemoediging en groet
Klein gloria
Gebed van verootmoediging
Zingen LvdK gezang 250 Kom, Heilge Geest, gij vogel Gods
Leefregels uit Romeinen 12
Zingen Hemelhoog 402 U maakt ons één
GebedKindermoment (filmpje voor/van Monica en William Jansen in de Filipijnen)
Schriftlezing Handelingen 2:1-13, Colossenzen 1:9-20
Zingen Psalm 87: 1, 2, 3, 4
Preek
Zingen Hemelhoog 399: 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus
Afscheid kindernevendienst
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onzevader
Collecte
Zingen LvdK gezang 477: 1, 2 Geest van hierboven
Zegen