Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. G. Scherff, Sleeuwijk

Aanvangstijd : 18:30


Zondagavond 28 mei - Voorganger Ds. G. Scherff - Sleeuwijk 
Liturgie
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied - Gezang 242:1  Komt laat ons deze dag bezingen
Stil gebed, votum en groet
Aanvangstekst
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Gezang 250:1,4,5    Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods
1e Bijbellezing - Handelingen 1:3-8   De belofte van de Heilige Geest
Gezang 239:1,2,3    Kom Schepper, God, o Heilige Geest
Gedicht  - Pinksteren – Zij hebben op de Geest gewacht
Gezang 239:6,7 - Maak ons geloof zo vol zo schoon
2e Bijbellezing:-Handelingen 2:1-4   De komst van de Heilige Geest
Gezang 247:1,2 - De Geest des Heren heeft
Gedicht - Pinksteren – Ik zag hen in de opperzaal
Gezang 247:3 - De geest die ons bewoont
3e Bijbellezing:-Galaten 5:22-26
Gezang 252:1,2 - Wat zijn de goede vruchten
Meditatie
Gezang 477:1,2 - Geest van hierboven
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Slotlied - Gezang 304:1,3  God is getrouw, zijn plannen falen niet
Zegen