Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. D. Wolters, Amsterdam

Aanvangstijd : 09:30


Zondagmorgen 24 september – Voorganger Ds. D. Wolters - Amsterdam

Organist Jacques Blankers

Psalm 62: 1 en 7

Stilte  - Votum en groet  -   Klein Gloria

Lied 41 Eigen bundel (Leer mij Uw weg o Heer)

Woord van leven

Lied 843 NLB ‘Wat te kiezen’ (tekst en noten via beamer)

Gebed om opening van het woord

Kinderlied - “No, no, no Noach”  https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/EpOrYVFoprU?si%3DsT12s6WvLxMOuyyF&source=gmail&ust=1695393109425000&usg=AOvVaw1QsO0JCPYINv4Q-AKi_X3Z">https://youtu.be/EpOrYVFoprU?si=sT12s6WvLxMOuyyF

Schriftlezing Genesis 13

Psalm 79: 5

Preek - Kijken met je oren

Lied  827 NLB (tekst via beamer)

 Gebed

 Collecte

 Gezang 441 : 1, 2, 7 en 12

Zegen met gezongen amen