Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Dhr. T. Hagendijk, Zoetermeer

Aanvangstijd : 09:30


1ste adventzondag

Zondagmorgen 3 december – Voorganger Time Hagendijk – Zoetermeer

Voorbereiding en nadering tot God

Welkom en mededelingen

Psalm 80: 6 en 7

Stil Gebed

Bemoediging en groet

Korte introductie van het thema

Hemelhoog 122: 1 en 2 (Al wie dolend in het donker)

Eventueel Gebed van verootmoediging

Hemelhoog 297: 1 en 2 (Genade zo groot)

Wetslezing of leefregel (tien geboden, OT of NT

Hemelhoog 297: 3 en 4 (Genade zo groot)

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Adventslied – via de beamer

Schriftlezing 1 Jesaja 56: 1 – 8 NBV21

Psalm 87: 1 en 2

Schriftlezing 2 Openbaring 2: 12 – 17 NBV21

Gezang 157: 1 en 2 (Hoe helder staat de morgenster)

Verkondiging “Win een nieuwe naam”

Dienst van het antwoord

Psalm 87: 3 en 4

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Collecten

Eigen bundel 33 ( Daar ruist langs de wolken)

Zegen – zingend afsluitend met 3 x Amen