Schoolkerkdienst 1

60+ middag

Donderdagmiddag 9 februari is onze volgende ZestigPlus bijeenkomst.

We beginnen om 15.00 uur met een meditatie door ds. van de Pol. Fijn dat Adriaan van Wijk ons zingen wil begeleiden op het orgel. Na de pauze nemen dominee van de Pol en zijn vrouw Rieneke ons mee naar Malawi. Zij vertellen over hun werk daar de afgelopen jaren. Zeker zal ook ter sprake komen hoe het was om noodgedwongen tussentijds een periode terug in Holland te zijn. Gelukkig mochten zij terugkeren naar Malawi en daar hun werk weer oppakken. En hoe bijzonder dat zij nu aan onze gemeente verbonden zijn. Het zal zeker opnieuw een boeiende middag worden.

Aan het einde eten we weer met elkaar. Wilt u zich nog weer opgeven bij Tineke als u mee eet.

Van harte welkom allemaal!