Schoolkerkdienst 1

60+ middag

Op donderdag 16 mei aanstaande is er opnieuw een gezellige middag van en voor de ZestigPlus in De Hoogt. Aanvang is 15.00 uur. De opening met de meditatie is opnieuw in handen van ds. Gijs Scherff. Fijn dat hij tijdens de vakantie van ds. v.d. Pol dit voor ons wil doen. Na de pauze is er een door Fred verzorgde bingo met mooie prijsjes. Aan het einde van de middag eten we met elkaar. Als u er niet bij kunt zijn wilt u dit dan even doorgeven bij Tineke Kraaij. Met deze middag zijn we aan het einde van het seizoen gekomen. We hopen dit met u allen in september weer op te mogen pakken.