Schoolkerkdienst 1

Afscheid ds. Lock

Naar Scheveningen

Eind december heeft dominee Gerco Lock het beroep dat door de Protestantse Gemeente van Scheveningen, wijkgemeente Bethelkerk, is uitgebracht aangenomen. Dit betekent voor zowel de familie Lock als de gemeente dat er een periode van afscheid nemen is aangebroken. Dat is niet altijd makkelijk omdat er in de afgelopen jaren vele mooie contacten zijn opgebouwd. Maar ook nu mogen wij weten en er op vertrouwen dat God met ons meegaat, welke weg wij ook gaan. 

Op zondag 8 maart gaat dominee Lock voor het laatst voor als predikant van de Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen. Daarna verhuist het gezin naar Scheveningen waar op 22 maart de dienst van bevestiging en intrede zal zijn.