Schoolkerkdienst 1

Bidden voor Altena

Elke derde woensdagavond van de maand komen christenen uit allerlei denominaties bij elkaar om te bidden voor Altena: voor zijn inwoners en bestuur. Op woensdag 19 juni vindt de bijeenkomst van ‘Bidden voor Altena’ plaats in onze kerk. We nodigen je daar graag voor uit. Inloop vanaf 19.15 uur (koffie/thee), we beginnen om 19.30 uur en sluiten de bijeenkomst uiterlijk rond 21.00 uur af.

Wat je van zo’n bijeenkomst kunt verwachten? We zingen enkele liederen, er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen en overdacht. Daarna wordt er in groepjes gebeden. Niemand hoeft zich verplicht te voelen om zelf hardop een gebed uit te spreken, al mag dat natuurlijk wel. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lied en het gezamenlijk bidden van het gebed dat Jezus ons leerde.