Schoolkerkdienst 1

Boekje ds. W.J. van Asselt

Van 1972 tot 1977 was ds. W.J. van Asselt verbonden aan de Hervormde Gemeente van Uitwijk-Waardhuizen. Ook later kwam hij nog vaak terug om de diensten te leiden. Hij sprak altijd vol vreugde over zijn eerste gemeente. In 2014 overleed hij. Nu heeft zijn vrouw Marian het initiatief genomen om een bundel te maken met een aantal preken van zijn hand. De titel is ‘U heb ik vrienden genoemd’. Ze schrijft hierover het volgende: ‘Met de uitgave van deze bundel wil ik de aandacht vestigen op het boekje met de tien preken van de in mei 2014 overleden predikant ds. W.J. van Asselt. In deze preken staat de vriendschap tussen God en mens centraal. Ik hoop dat de lezer iets zal proeven van de vriendschap en de vreugde die hij wilde delen met de gemeente die op zondag bijeenkomt.’

Ongetwijfeld zijn er gemeenteleden van toen en nu die interesse hebben in dit boekje. Het is voor €14,90 te koop bij Marian van Asselt (telefoon 0318 – 623 874, e-mail m.vanasselt-debruijn@telfort.nl) of bij Hans van Oudheusden (hansv10@hetnet.nl). Het boekje kan ook besteld worden bij de boekhandel (ISBN 9 789492 433572).