Schoolkerkdienst 1

Familie Lock

Op 5 en 8 maart namen we als gemeente, dorpen en buurgemeenten afscheid van ds. Gerco Lock, zijn vrouw Adriana en dochtertje Vesper. Donderdag 5 maart was er een informele avond georganiseerd. Hier werden werken van kunstenaar Paul van Dongen tentoongesteld, enkele etsen rondom het lijden van Jezus Christus en het indrukwekkende ‘Panorama Golgotha’. Het was bijzonder waardevol om deze expositie te combineren met het afscheid van onze predikant. De wens was er al om de expositie in de lijdenstijd te houden en ds. Gerco Lock is altijd zeer geïnteresseerd in kunst. Tijdens de zes jaren dat hij verbonden was aan onze gemeente, mochten wij als gemeente vaak de verkondiging horen en zien aan de hand van een schilderij. Tijdens de avond is het tot stand komen van het panorama toegelicht met woord en beeld door de kunstenaar Paul van Dongen. Aan het einde van zijn betoog heeft Paul een cadeau namens de gemeente overhandigd. Dit was een aquarel van de hand van deze kunstenaar genaamd ‘Verrijzenis’. Te zien was een opgaande doornentak met geknakte uiteinden die toch vruchten droegen, er omheen een open omhoog wijzende krans van doornentakken en op de achtergrond drie schedels in verschillende kleuren. Fijn was het om te zien dat veel genodigden naast het bekijken van de expositie ook persoonlijk afscheid konden nemen van het gezin Lock.

Zondagochtend 8 maart mochten we nog één keer met ds. Gerco Lock een gezinsdienst vieren, het thema was ‘De Goede Herder’. Zoals we gewend waren, was er voor elk schaapje aandacht tijdens de dienst. In de verkondiging klonk de oproep om niet naar een opvolger te zoeken, maar naar een navolger van Christus. Familie Lock is toegesproken in een dankwoord namens de gemeente door kerkenraadsleden Arjan Pullen en Willie van den Boogaard. Na de dienst was er een kort moment van ontmoeting en afscheid nemen tijdens het koffiedrinken in gemeentecentrum De Hoogt, tevens is er een cadeau aan het gezin overhandigd.

Met dankbaarheid kunnen we als gemeente terugkijken op de zes jaar dat ds. Gerco Lock met zijn gezin verbonden was aan onze gemeente. Hij mocht ons steeds weer wijzen op de Goede Herder, die ons om niets, uit genade, aanneemt en terugbrengt bij de kudde op weg naar het beloofde Koninkrijk.

Kijk voor een impressie van de afgelopen dagen in de fotoalbums op deze site.