Schoolkerkdienst 1

Kaartenactie

December nadert met rasse schreden. Een maand waarin veel mensen kaarten met goede wensen sturen en ontvangen. Nu lijkt het ons mooi om in deze tijd waarin we elkaar als gemeente niet (vaak) kunnen ontmoeten, wel door middel van een (kerst)kaart onze betrokkenheid bij en met elkaar kunnen laten blijken.

Hoe gaat dit in zijn werk? U koopt een kaart(en) en u schrijft daarop: ‘Namens de Protestantse gemeente Uitwijk-Waardhuizen wens ik u/ wensen wij u…….. (de wens kunt u zelf in vullen) en zet u uw naam en adres als afzender op de kaarten. U hoeft geen postzegel te plakken.

De kaarten kunt u in de kerk of bij de diakenen afgeven. Uw kaarten ontvangen wij graag voor 1 december. Wij zorgen er vervolgens voor dat de kaarten verdeeld worden onder alle gemeenteleden.  En hoe leuk zou het zijn als alle ontvangers op hun beurt een kaartje terugsturen naar degene van wie zij een kaart krijgen? Doet u mee?

De diaconie