Schoolkerkdienst 1

Kerkbalans

 

2021 is voor onze gemeente een belangrijk jaar. Wij zien uit naar een eigen predikant.
Een predikant die ons helpt naar BOVEN, naar BINNEN en naar BUITEN te kijken.Kerkbalans 2021 1 Small

Draagt u en draag jij ook bij om dit financieel mogelijk te maken?

Vul uw toezeggingskaartje voor de actie Kerkbalans in en deponeer dit in het kistje op de lectuurtafel onder de toren.
U kunt het natuurlijk ook afgeven aan één van de kerkrentmeesters of andere kerkenraadsleden.
Het is natuurlijk ook mogelijk om een toezegging te doen via het mailadres administratie@uw-kerk.nl

We bedanken iedereen bij voorbaat voor hun bijdrage.

Het college van Kerkrentmeesters