Schoolkerkdienst 1

Kerkbalans

Actie Kerkbalans

Aan het begin van het kalenderjaar organiseert de landelijke kerk de ‘Actie Kerkbalans’ met als doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij het verwerven van voldoende financiële middelen om de eigen gemeente in stand te kunnen houden. Het thema van dit jaar is: ‘Geef voor je kerk!

Heeft u uw toezegging voor de ‘Actie Kerkbalans’ nog niet ingeleverd? Dan kan dat natuurlijk nog steeds. Deze kunnen in de bijgevoegde envelop in het kistje op de lectuurtafel onder de toren gedeponeerd worden, of afgegeven worden bij één van de leden van de kerkenraad. Het is natuurlijk ook mogelijk om een toezegging te doen via het mailadres administratie@uw-kerk.nl. We bedanken iedereen bij voorbaat voor hun bijdrage.

Het college van Kerkrentmeesters