Schoolkerkdienst 1

60+ middag

Neem een kijkje in het fotoalbum op deze site, waar u een impressie krijgt van de kerstviering van de Zestig Plus. Een warmvol gebeuren waarin we zingend, luisterend, verwachtend en vierend op weg mogen gaan kerst.

In de pauze nam burgemeester Noordergraaf het woord en hij vertelde blij te zijn deze viering mee te mogen vieren. Hij refereerde aan de vele vrijwilligers die zorgen dat er in de samenleving dergelijke en nog talloze andere activiteiten georganiseerd kunnen worden. Daaropvolgend gaf hij aan dat het de Koning behaagd had om een bijzondere vrijwilliger te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Tineke Kraaij.

Wij willen Tineke van harte feliciteren met deze onderscheiding en natuurlijk ook haar gezin hierin betrekken.