Schoolkerkdienst 1

Opening winterwerk

Startzondag opening van het winterwerk

Op zondag 20 september hopen wij, met in achtneming van de maatregelen COVID-19, de startzondag te houden.
Dit is de eerste activiteit van het winterseizoen 2020/2021 en het startsein voor alle bijeenkomsten voor jong en oud (ouderenwerk, KND, clubs, kringen, catechese). We beseffen dat veel activiteiten anders zullen verlopen of nog niet kunnen starten door de bijzondere situatie waarin we nog steeds verkeren.

Gelukkig zijn er ook allerlei online oplossingen en andere vormen van activiteiten mogelijk om toch als gemeente verbonden te zijn. Dat stemt ons tot grote dankbaarheid. De startzondag begint om 9.30 uur met een eredienst, geleid door ds. G. van der Pol uit Uitwijk. Aansluitend drinken we buiten samen koffie/thee en willen we vragen of iedereen vanuit huis of vanuit de kerk naar het plein bij de Hoogt komt.

Na de koffie is er voor volwassenen een thema-wandeling en voor de kinderen een speurtocht. We sluiten de activiteit op het plein af met een broodje.

Graag nodigen wij u en jullie uit om deel te nemen aan deze dag.

Aanmelden is verplicht en kan tot 15 september via het e-mailadres mariabeuzekom@gmail.com of door het inleveren van het onderstaande strookje in de kist onder de toren.

Vragen? Bel of mail:  
Shanna van Dalen                            Lettie van Haaften
Shannabarendregt@gmail.com       lettie@van-haaften.eu
0183-443255                                    0183-441654