Schoolkerkdienst 1

Pastorie

In afkondigingen van zondagmorgen 22 maart kregen we te horen dat Gert en Rieneke van de Pol uit voorzorg eerder naar Nederland komen. Vanuit de kerkenraad is hen als tijdelijke huisvesting de pastorie aangeboden en de familie Van de Pol heeft aangegeven hier graag gebruik van te willen maken. Het is de bedoeling dat ze aanstaande vrijdag, 27 maart, de pastorie zullen betrekken.

Mochten u meubelstukken, servies, bestek of andere dingen ter beschikking willen stellen neem dan contact op met Henk Bults.