Schoolkerkdienst 1

Thema-avond

Dit jaar maken we in de kerkdiensten kennis met het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk uit 2013. Dit liedboek is de opvolger van het Liedboek voor de Kerken dat we nu als basis voor de liederen in de erediensten gebruiken. Eén van de beleidsvoornemens uit ons beleidsplan 2017 – 2021 is dat we ons bezinnen op het invoeren van het nieuwe liedboek. Om iedereen de gelegenheid te geven kennis te maken met dit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zingen we iedere zondagmorgen een nieuw lied.

Daarnaast organiseren we een avond waarbij uitleg gegeven wordt over de achtergronden van het nieuwe liedboek. Deze avond zullen we ook veel zingen. De avond zal vergelijkbaar zijn met de mooie avonden die we de afgelopen jaren gehad hebben rondom de ‘Psalmen’ en de ‘Liederen van Maarten Luther’. 

De thema-avond over het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zal gehouden worden op woensdag 28 november 2018 in de kerk, vanaf 20.00 uur. De avond wordt geleid door dr. Hanna Rijken.

Hanna Rijken is predikant en musicus. Ze studeerde koordirectie, dwarsfluit en kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Theologie en de opleiding tot predikant volgde ze in Utrecht, Tilburg en Amsterdam. Ze is dirigent van het Vocaal Theologen Esemble. Vorig jaar promoveerde ze op een onderzoek naar de Anglicaanse evensong in Nederland. Ze is predikant in Utrecht met als bijzondere opdracht om in de binnenstadskerken op doordeweekse avonden evensongs te organiseren.  Hanna Rijken maakte deel uit van de redactie van het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Ze kan veel vertellen over de achtergronden en zal ons laten proeven van de verschillende soorten liederen die zijn opgenomen in het liedboek. Alle reden dus om naar deze bijzondere avond te komen.