Schoolkerkdienst 1

Zendingsproject

De zendingscommissie heeft een nieuw zendingsproject gevonden waar we vanuit onze gemeente gaan meeleven.

William en Monica Jansen, met hun zoontje Misha, worden begin maart uitgezonden naar de Filippijnen. Zij gaan daar werken als jeugdwerkadviseurs. Ook gaan zij meewerken aan het project van de GZB op Samar, één van de armste en minst ontwikkelde eilanden van de Filippijnen. De lokale kerk op Samar wordt daarbij ondersteund op diaconaal en pastoraal gebied. Monica en William schrijven: ‘voor ons is het belangrijk de kerk in Nederland met Gods wereldwijde kerk te verbinden om zo wederkerig van elkaar te leren. We leren van elkaar en geloven samen!’

Vorige week hebben William en Monica Jansen een kort bezoek gebracht aan Uitwijk. Zo konden we als zendingscommissie persoonlijk met hen kennis maken. Tijdens de maaltijd in de pastorie was er alle ruimte om over hun roeping naar de Filipijnen te horen. De dag van vertrek nadert al snel, op zondag 5 maart is er de uitzendingsdienst en op 8 maart vertrekken zij om de komende twee jaren vanuit Manilla te werken. Vanuit de ABCOP gemeente gaan zij zich richten op het coördineren van het jeugdwerk. We zijn blij dat we met dit jonge gezin mee mogen leven en bidden William en Monica en hun zoontje Misha Gods Zegen toe.