Schoolkerkdienst 1

Care4Malawi

Vanuit Malawi schreven Rieneke en Gert van de Pol eind januari een gebedsbrief waarin zij ons vragen mee te bidden en te danken voor: ‘ We zitten midden in de regentijd. Altijd spannend: gaat er voldoende regen vallen om goed te oogsten? We zijn dankbaar voor het goede begin: er is in het hele land een prima hoeveelheid regen gevallen, zodat de ontkiemende plantjes zich goed hebben kunnen ontwikkelen. We bidden dat het land die zegen ook de komende weken en maanden zal ontvangen.

We bidden voor hen die in deze maanden vóór de oogst gebrek lijden, omdat ze door hun voorraden heen beginnen te raken – vorig jaar was de oogst in sommige gebieden echt mager! Rieneke krijgt daar als ze op pad gaat bijna elke keer mee te maken.

Januari is ook een spannende maand voor een van onze projecten. We willen van elk regionaal kantoor van de kerk een verkooppunt voor Bijbels maken. Daar moeten dus steeds voldoende Bijbels in voorraad zijn. Natuurlijk is er geld nodig om een startvoorraad aan te leggen. De GZB draagt daar financieel aan bij, maar hoeveel is mede afhankelijk van wat de gemeenten zelf doneren. We zijn dus heel benieuwd: hoeveel gaan de gemeenten zelf bijdragen? Vóór 1 februari moet dat duidelijk zijn. Wilt u meebidden voor het welslagen van dit project?’  Ontvang allen een hartelijke groet van Rieneke en Gert van de Pol in Malawi.

Meer nieuws vanuit Malawi leest u via: www.gzb.nl/zendingswerkers .

Om hen ook financieel te helpen zijn er tal van initiatieven, zoals een extra collecte, en het sparen in spaardoosjes voor het project Care4Malawi. Bovenal vragen we u als gemeente hen in uw gebeden te gedenken.