Schoolkerkdienst 1

Care4Malawi

Er is weer een Nieuwsbrief van Rieneke en Gert van de Pol uitgekomen. Daarin is weer heel wat te lezen over het werk dat zij in Malawi mogen doen. Zeer binnenkort, namelijk op 28 maart, keren zij naar Nederland terug voor hun eerste tweejaarlijkse verlof. Het duurt nog even, maar zondag 12 mei mogen we hen in Uitwijk-Waardhuizen verwelkomen. U vindt de Nieuwsbrief op de lectuurtafel achter in de kerk. In de maand april zijn de zendingsbussen bestemd voor Care4Malawi.

Meer nieuws vanuit Malawi leest u via: www.gzb.nl/zendingswerkers .