Uitwijk Protestantse Kerk 1

Begraafplaatsen

De kerkelijke gemeente is eigenaar van twee begraafplaatsen: de begraafplaats te Uitwijk naast de kerk en de begraafplaats te Waardhuizen aan de Almweg. De begraafplaats naast de kerk is alleen nog in gebruik voor gereserveerde plaatsen (graven), maar is volgens de wet nog steeds geopend.

BaarhuisjeAlle graven waarover geen grafrechten meer worden afgedragen, zijn eigendom van de kerkelijke gemeente (ook eventuele grafmonumenten). Als het college van kerkrentmeesters dit nodig acht, mogen deze graven geruimd of grafstenen verwijderd worden bijvoorbeeld na storm, schade etc.

Van ieder graf waarover nog wel grafrechten worden afgedragen, heeft één van de nabestaande(n) een officiële grafakte waarin afspraken zijn vastgelegd. Ook wordt hierop vermeld dat men het eventuele grafmonument dan zelf dient te onderhouden. Volgens de wet op de lijkbezorging mag ieder graf dat nog in bezit is van familie of nabestaande(n) worden gebruikt om eventueel familie in te begraven, mits het graf ouder is dan 20 jaar en na toestemming van het college van kerkrentmeesters.

Van de begraafplaats aan de Almweg in Waardhuizen wordt gebruik gemaakt door inwoners van Uitwijk en Waardhuizen en door hen die binding met de dorpen hebben of er geboren zijn.

Voor meer informatie: Hans van Arkel, telefoon: 0183 - 443791.