Uitwijk Protestantse Kerk 1

Wie wij zijn

Welkom!
Wij zijn een actieve christelijke gemeenschap in de dorpen Uitwijk en Waardhuizen. Onze kerkelijke gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In onze gemeente zijn alle leeftijden goed vertegenwoordigd. Al eeuwen wordt in de momumentale kerk de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen. Steeds weer proberen we Gods Woord te verstaan voor het leven van vandaag. Je bent uitgenodigd om met ons mee te gaan en onze kerkdiensten en activiteiten te bezoeken!

Identiteit
Wie zijn wij als Protestantse Gemeente van Uitwijk-Waardhuizen en wat is onze roeping? Het antwoord op die vraag is samen te vatten in de woorden Samen bij Eén. Daarmee bedoelen we het volgende:

DP280362

Samen: Geloven kunnen en willen wij niet alleen. Daarom ontmoeten wij God en elkaar op zondag in de eredienst. Vanuit deze ontmoeting organiseren we ook doordeweeks activiteiten. Wij hebben elkaar nodig als mensen die soms dicht bij het geheim van kruis en opstanding staan, en soms ook meer op afstand staan. Wij weten ons betrokken op elkaar en op onze omgeving. We willen een hoopvolle en gastvrije gemeente zijn, die gestalte geeft aan Gods liefde voor ons.

Bij Eén: De Ene die ons met elkaar verbindt, is Christus die is gekruisigd en is opgestaan. In hem toonde de drie-enige God zichzelf bij uitstek. Christus bepaalt onze identiteit. Hij heeft ons als gemeente geroepen tot zijn eigendom. We willen ons erin oefenen om hem na te volgen.

Meer informatie over onze gemeente en de plannen voor de komende jaren is te vinden in het beleidsplan voor de periode 2017 - 2021.