de kerk

Jaarthema 2017 - 2018

'De ware Jakob'

Gaugain.jpg

Dit schilderij van Paul Gauguin heeft als titel ‘Het visioen na de preek’. Een aantal Bretonse plattelandsvrouwen heeft zojuist de dorpskerk verlaten. Ze hebben daar een kerkdienst bijgewoond waarin hen het verhaal is verkondigd over Jakob die worstelt met de engel (Genesis 32). Dat verhaal is hen zo levendig voor de geest gebracht dat ze het nu als in een visioen voor hun ogen zien gebeuren. Tegen een vuurrode achtergrond worstelt aartsvader Jakob een nacht lang met een hemelse verschijning. Het is de plek waar Jakob een nieuwe naam krijgt (Israël), en daarmee een nieuwe identiteit vindt.

Dit winterseizoen beginnen we met het lezen van een aantal verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. We gaan op zoek naar de ware Jakob. Wie is de man achter het bedrog, de leugenachtigheid, het geloofsvertrouwen, de ballingschap, de broedertwist, de vaderliefde, en de rouw om zijn vrouw? En welke weg is hij gegaan met God? In het nieuwe jaar, 2018, maken we de overstap van Jakob naar Jezus. Hij is in veel opzichten de echte, ware Jakob. We lezen dan gedeelten uit het evangelie van Johannes. De gedeelten die we dit seizoen uit de Bijbel lezen zijn heel beeldend en komen dicht bij ons eigen leven. Misschien vergaat het ons ook wel zoals de vrouwen op het schilderij van Gauguin: dat we de kerk uitlopen en het verhaal dat ons verkondigd is, ineens heel levendig voor ons zien, in ons eigen leven. Luisterend naar Gods Woord kan zoiets je zomaar overkomen.