Uitwijk Protestantse Kerk 1

Twee werden één

De Protestantse Gemeente van Uitwijk-Waardhuizen is ontstaan vanuit twee kerken. Vroeger was er in Waardhuizen een Gereformeerde Kerk en in Uitwijk een Hervormde Gemeente. Vanaf 2012 zijn deze beide gemeenten samen verder gegaan. De kerkdiensten vinden plaats in Uitwijk.

boom

Aan het ontstaan van de Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen ging een lange periode van samenwerking vooraf. In de winter van 1944/1945 werden bijvoorbeeld al een half jaar gezamenlijk kerkdiensten gehouden. Vanaf 1961 kwamen er gezamenlijke diensten met Kerst en later volgden een Bijbelkring en gemeenschappelijke kerkenraadsvergaderingen. Ook in het jeugdwerk werd steeds meer gezamenlijk georganiseerd.

Stap voor stap groeiden de gemeenten naar elkaar toe. In 1999 werd voor het eerst gezamenlijk een predikant beroepen. In 2012 fuseerden de gemeenten. Na meer dan 150 jaar van gescheiden optrekken, werd dit samengaan ervaren als een Godsgeschenk.