Uitwijk Protestantse Kerk 1

Kerkdiensten

Diensten
Iedere zondag is er om 9.30 en om 18.30 uur een kerkdienst in de kerk in Uitwijk (Kerkplein 2). Ook tijdens christelijke feestdagen zijn er kerkdiensten. Iedereen is welkom om deze kerkdiensten te bezoeken. Naast de gemeentepredikant gaan er regelmatig gastpredikanten voor. Wanneer er kerkdiensten zijn en wie de dienst leidt, is te vinden in het rooster voor de erediensten.

Regelmatig is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Dit vindt plaats in gemeentecentrum De Hoogt (Hoefpad 2) of, bij mooi weer, buiten op het Kerkplein.  

Liturgie
In de kerkdiensten wordt er gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken. Ook zingen we regelmatig een lied uit een andere bundel. Die liederen worden dan getoond via de beamer. Het zingen wordt begeleid met het orgel of de piano. Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier. De orde van dienst wordt enkele dagen voor de kerkdienst op de website geplaatst. Deze is te vinden door in het rooster de betreffende dienst aan te klikken.