Rondom de diensten

Oppas en kindernevendienst
Tijdens de ochtenddienst is er in De Hoogt (Hoefpad 2) crèche voor de jongste kinderen (0 - 4 jaar). In de morgendienst is er in het bijzonder aandacht voor de kinderen door een gesprekje en/of een kinderlied. Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst (groep 1 tot en met 6). Op de tweede en laatste zondag van de maand is er ook kindernevendienst+ voor groep 7, 8 en de brugklas.

Kerkauto
Wie niet (meer) in de gelegenheid is om met eigen middelen naar de kerk te komen, kan altijd opgehaald en thuisgebracht worden met de kerkauto. U moet zelf doorgeven dat u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. Het telefoonnummer van de ‘dienstdoende’ chauffeur/chauffeuse wordt in het kerkblad vermeld. Voor verdere informatie kunt u ook contact opnemen met één van de diakenen.

Collectemunten
Het is mogelijk om voor de collecte gebruik te maken van collectemunten. Deze zijn verkrijgbaar met een waarde van € 1,00 en € 2,00. Collectemunten kunnen in tientallen besteld worden bij de kerkrentmeesters via administratie@uw-kerk.nl  

Kerkblad Kerkklanken
Informatie over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente is te vinden in het kerkblad Kerkklanken. Dit blad verschijnt eens in de veertien dagen en bevat ook informatie van andere kerkelijke gemeenten in de omgeving. De bezorging en administratie van het kerkblad wordt voor Uitwijk-Waardhuizen verzorgd door de familie Pullen. Voor informatie over een abonnement kunt u telefonisch contact opnemen via 0183 - 448765. Het abonnementsgeld bedraagt € 24,00 per jaar. De rekening wordt u aangeboden in mei/juni. Indien u het kerkblad per post wilt ontvangen, bedragen de kosten € 60,00. 

Organist
In de kerkdiensten wordt het zingen begeleid met het orgel. Het organistenrooster wordt samengesteld door de eigen organist, Hans van Oudheusden. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar organist@uw-kerk.nl of telefonisch: 0183 - 442478.

Beamer
De beamer wordt gebruikt als aanvulling en ter ondersteuning van de kerkdienst. De beamercommissie is beschikbaar om presentaties of ander materiaal te tonen tijdens een (speciale) kerkdienst. Informeer gerust via beamercommissie@uw-kerk.nl. Klik hier voor het beamerprotocol.

Verhuur kerkgebouw
Voor de verhuur van het kerkgebouw is beleid opgesteld. Kern van het beleid is dat de activiteit waarvoor het gebouw gebruikt wordt niet is strijd is met het volgende uitgangspunt: ons kerkgebouw is een plaats waar onze christelijke gemeente samenkomt om God te loven, te danken, te bidden, te luisteren naar Gods Woord en de sacramenten te vieren. Het is een plaats van ontmoeting met God en mensen. Daarnaast is opgenomen dat het gebruik van het kerkgebouw een meerwaarde moet hebben ten opzichte van het gebruik van De Hoogt. Neem voor meer informatie over verhuur contact op met de kerkrentmeesters.