Doop en avondmaal

Doop
Diensten waarin de heilige doop wordt bediend, komen in onze gemeente enkele keren per jaar voor. Deze feestelijke diensten zijn altijd op de zondagmorgen. Voorafgaand aan de doop wordt voor de ouders drie avonden doopcatechese georganiseerd door de predikant en een ouderling. Tijdens deze avonden wordt de doop voorbereid. Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant of scriba

Avondmaal
AvondmaalsbekersIn de viering van het heilig avondmaal gedenken we de dood en opstanding van Christus en worden we er aan herinnerd dat we bij hem mogen horen. We zien als gemeenschap met verlangen uit naar Gods toekomst. In onze gemeente wordt het avondmaal vijf keer per jaar gevierd, vier keer op zondag en één keer op Goede Vrijdag. Ieder die met ons Gods naam belijdt, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal. Tijdens de avondmaalsdienst wordt ieder uitgenodigd om voor in de kerk plaats te nemen op de stoelen rondom de avondmaalstafel. 

Voorbereiding
De zondag voorafgaand aan de avondmaalsviering wordt ter voorbereiding een passage over het avondmaal gelezen in de kerkdienst. Op de woensdagavond voorafgaand aan de viering is er een vesper, van ongeveer een half uur, in de kerk. Dit is een moment van rust om stil te staan bij het avondmaal. Ook in de Stille Week zijn er vespers

Viering thuis of in De Hoogt
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn het avondmaal in de kerk mee te maken, is er de gelegenheid om thuis het avondmaal mee te vieren. Een kerkenraadslid komt dan aan huis. We luisteren de dienst mee via internet of kerktelefoon. We proberen wisselend bij verschillende gemeenteleden te zijn. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u vooraf contact opnemen met de diaconie via diaconie@uw-kerk.nl of telefonisch: 06 - 3056 5523.

Wanneer er meer dan twee gemeenteleden zijn die het avondmaal niet in de kerk kunnen meevieren, vragen we hen naar gemeentecentrum De Hoogt te komen. De kerkdienst is daar dan te volgen via het scherm en een diaken is aanwezig bij de viering.

Viering avondmaal en vespers in 2018-2019

Datum vesper (19.30 uur)

Woensdag 14 november 2018                  

Woensdag 9 januari 2019

Donderdag 18 april 2019 en

Zaterdag 20 april 2019

Woensdag 12 juni 2019

Datum avondmaal (09.30 uur)

Zondag 18 november 2018

Zondag 13 januari 2019

Vrijdag 19 april 2019 (19.30 uur) 

 

Zondag 16 juni 2019