Doop en avondmaal

Doop
Diensten waarin de heilige doop wordt bediend, komen in onze gemeente enkele keren per jaar voor. Deze feestelijke diensten zijn altijd op de zondagmorgen. Voorafgaand aan de doop wordt voor de ouders drie avonden doopcatechese georganiseerd door de predikant en een ouderling. Tijdens deze avonden wordt de doop voorbereid. Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba

Avondmaal
AvondmaalsbekersIn de viering van het heilig avondmaal gedenken we de dood en opstanding van Christus en worden we er aan herinnerd dat we bij hem mogen horen. We zien als gemeenschap met verlangen uit naar Gods toekomst. In onze gemeente wordt het avondmaal vijf keer per jaar gevierd, vier keer op zondag en één keer op Goede Vrijdag. Ieder die met ons Gods naam belijdt, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal. Tijdens de avondmaalsdienst wordt ieder uitgenodigd om voor in de kerk plaats te nemen op de stoelen rondom de avondmaalstafel. In verband met de coronamaatregelen vindt  de viering in aangepaste vorm plaats.

Voorbereiding
De zondag voorafgaand aan de avondmaalsviering wordt ter voorbereiding een passage over het avondmaal gelezen in de kerkdienst. Op de woensdagavond voorafgaand aan de viering is er een vesper, van ongeveer een half uur, in de kerk. Dit is een moment van rust om stil te staan bij het avondmaal. Ook in de Stille Week zijn er vespers

Viering thuis of in De Hoogt
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn het avondmaal in de kerk mee te maken, is er de gelegenheid om thuis het avondmaal mee te vieren. Een kerkenraadslid komt dan aan huis. We luisteren de dienst mee via internet of kerktelefoon. We proberen wisselend bij verschillende gemeenteleden te zijn. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u vooraf contact opnemen met de diaconie via diaconie@uw-kerk.nl of telefonisch: 06 - 1556 8731.

Wanneer er meer dan twee gemeenteleden zijn die het avondmaal niet in de kerk kunnen meevieren, vragen we hen naar gemeentecentrum De Hoogt te komen. De kerkdienst is daar dan te volgen via het scherm en een diaken is aanwezig bij de viering.

Viering avondmaal en vespers in 2020-2021

Datum vesper (19.30 uur)

Woensdag 11 november 2020                  

Woensdag 12 januari 2021

Donderdag 1 april 2021

Zaterdag 3 april 2021

Woensdag 23 juni 2021

Datum avondmaal (09.30 uur)

Zondag 15 november 2020

Zondag 17 januari 2021

Vrijdag 2 april 20210 (19.30 uur) 

 

Zondag 28 juni 2021