Doop en avondmaal

Doop
Diensten waarin de heilige doop wordt bediend, komen in onze gemeente enkele keren per jaar voor. Deze feestelijke diensten zijn altijd op de zondagmorgen. Voorafgaand aan de doop wordt voor de ouders drie avonden doopcatechese georganiseerd door de predikant en een ouderling. Tijdens deze avonden wordt de doop voorbereid. Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen kunnen contact opnemen met de predikant of ouderling Lettie van Haaften. 

Avondmaal
AvondmaalsbekersIn de viering van het heilig avondmaal gedenken we de dood en opstanding van Christus en worden we er aan herinnerd dat we bij hem mogen horen. We zien als gemeenschap met verlangen uit naar Gods toekomst. In onze gemeente wordt het avondmaal vijf keer per jaar gevierd, vier keer op zondag en één keer op Goede Vrijdag. Ieder die met ons Gods naam belijdt, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal. Tijdens de avondmaalsdienst wordt ieder uitgenodigd om voor in de kerk plaats te nemen op de stoelen rondom de avondmaalstafel. 

Voorbereiding
De zondag voorafgaand aan de avondmaalsviering wordt ter voorbereiding een passage over het avondmaal gelezen in de kerkdienst. Op de woensdagavond voorafgaand aan de viering is er een vesper, van ongeveer een half uur, in de kerk. Dit is een moment van rust om stil te staan bij het avondmaal. Ook in de Stille Week zijn er vespers

Viering thuis
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn het avondmaal in de kerk mee te maken, is er de gelegenheid om thuis het avondmaal mee te vieren. Een kerkenraadslid komt dan aan huis. We luisteren de dienst mee via internet of kerktelefoon. We proberen wisselend bij verschillende gemeenteleden te zijn. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u vooraf contact opnemen met de diaconie via diaconie@uw-kerk.nl of telefonisch: 06 - 1556 8731.

Viering avondmaal en vespers in 2022-2023

Datum vesper (19.30 uur)

Woensdag 14 september 2022   

Woensdag 23 november 2022                  

Woensdag 18 januari 2023

Donderdag 6 april 2023

Zaterdag 8 april 2023

Woensdag 21 juni 2023

Datum avondmaal (09.30 uur)

Zondag 18 september 2022

Zondag 27 november 2022

Zondag 22 januari 2023

Vrijdag 7 april 2023 (19.30 uur) 

 

Zondag 25 juni 2023