Schoolkerkdienst 1

Paasgroetenactie

Ook dit jaar doet onze Protestantse gemeente in Uitwijk-Waardhuizen mee aan de door de PKN georganiseerde paasgroetenactie voor gedetineerden in Nederland, met een hartelijke groet en bemoediging. Helaas niet op de wijze zoals we dat al jarenlang doen, samen schrijven op het Kerkplein na de dienst, maar dit jaar zorgt de Zendingscommissie ervoor dat ze verstuurd worden.

De afbeelding op de paaskaart is in samenwerking met een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zodat ze weten dat ze niet vergeten worden en hun een hart onder de riem gestoken wordt. Ook is er een (gefrankeerde) kaart bij die zij zelf naar iemand kunnen sturen. Het is elk jaar weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.