de kerk

Cursus Theologische vorming

Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden

De cursus TVG is een inspirerende, leerzame cursus over Bijbel, geloof en praktijk.
Er worden binnen de drie thema’s zeven vakken gegeven: Bijbel (Oude Testament en Nieuwe Testament) Geloof (Dogmatiek/Geloofsvragen, Kerkgeschiedenis en Wereldgodsdiensten) Praktijk (Praktische Theologie en Ethiek). De lessen worden vanaf half september 2019 tot half april 2020 iedere week gegeven op donderdagavond in het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is voor iedereen toegankelijk.

Wat levert de training u op?
– Opdoen en verdieping van kennis van de Bijbel.
– Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
– Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.

Cursusduur
De complete cursus beslaat drie jaar, maar het is geen verplichting om de drie jaren te volgen. De cursus is zo opgezet dat je per jaar kunt inschrijven. Als de cursus wel drie jaar wordt gevolgd, ontvang je een mooi certificaat.

Een cursusjaar bestaat uit 26 lesavon­den, inclusief een openings- en een sluitingsavond en afgewisseld met enkele thema-avonden. Het seizoen 2019/2020 start half september en eindigt in april. In de schoolvakanties zijn er geen cursusavonden.

Plaats
De cursus wordt gegeven in het gebouw van het Willem van Oranje College, Perzikstraat 7 in Wijk en Aalburg (0416-691722). Er is voldoende parkeergelegenheid bij en tegenover de school.

Tijd
De vaste avond waarop de cursus wordt gegeven is de donderdagavond. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.15 uur en bestaan uit twee lessen van vijf kwartier. Tussen de lessen door is er pauze om gezellig te praten en een kop koffie of thee te drinken.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen €180 per cursusjaar. Bij deelname met een partner zijn de totale kosten €270. De prijs is inclusief al het lesmateriaal en exclusief koffie en thee.

Voortgezette TVG
Bij voldoende deelname wordt er een voortgezette TVG georganiseerd. Deze bestaat uit 2 x 3 avonden. Kosten:€ 30,00. Echtpaar 50,00 (Cursusmateriaal inbegrepen)

Meer informatie:
Mevrouw Fia van Wijk,  tel. 06-46470649, fiavanwijk@gmail.com en via http://www.cursustvgaalburg.nl 

Achtergrond De cursus Kerk en Theologie, zoals die in 1985 op initiatief van de toenmalige jeugdpredikant van Doeveren, Ds. H. Poot, van start is gegaan, is op 25 maart 1988 officieel door het Centrum voor Educatie van de Ned. Herv. Kerk erkend als 23e cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden. Inmiddels maakt de cursus geen deel meer uit van de PKN, maar is dus al wel 30 jaar actief.