de kerk

Cursus Theologische vorming

Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden

De cursus TVG is een inspirerende, leerzame cursus over Bijbel, geloof en praktijk.
Er worden binnen de drie thema’s zeven vakken gegeven: Bijbel (Oude Testament en Nieuwe Testament) Geloof (Dogmatiek/Geloofsvragen, Kerkgeschiedenis en Wereldgodsdiensten) Praktijk (Praktische Theologie en Ethiek). De lessen worden vanaf half september 2019 tot half april 2020 iedere week gegeven op donderdagavond in het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is voor iedereen toegankelijk.

Wat levert de training u op?
– Opdoen en verdieping van kennis van de Bijbel.
– Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
– Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.

Cursusduur
De complete cursus beslaat drie jaar, maar het is geen verplichting om de drie jaren te volgen. De cursus is zo opgezet dat u per jaar kunt inschrijven. Als de cursus wel drie jaar wordt gevolgd, ontvangt u een mooi certificaat. De lessen worden vanaf september 2020 tot half april 2021 om de week gegeven op donderdagavond in Hervormd Centrum ”De Ark” in Andel. Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is voor iedereen toegankelijk.TGV

Het nieuwe cursusjaar bestaat uit 14 lesavonden. Het seizoen 2020/2021 start op donderdag 10 september en eindigt op 29 april. In de schoolvakanties en tijdens de Stille week zijn er geen cursusavonden. De vaste avond waarop de cursus wordt gegeven is om de week op donderdagavond.  Daarnaast wordt er een thema-avond georganiseerd. Deze is voor dit jaar cursusjaar gepland in oktober en het thema is: Waarom is het voor Joden zo moeilijk om in Jezus te geloven? Spreker deze avond is Ds. Kees Kant namens Christenen voor Israël. Als niet cursist is het ook mogelijk om tegen een vergoeding van € 10,- de themaavond bij te wonen. Opgeven kan via de website www.cursustvgaalburg.nl 

Plaats
Hervormd Centrum ”De Ark” Burgemeester van der Schansstraat 51, 4281 LH Andel. De kosten van de cursus bedragen € 125,00 per cursusjaar. Bij deelname met een partner

Tijd
De vaste avond waarop de cursus wordt gegeven is de donderdagavond. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.15 uur en bestaan uit twee lessen van vijf kwartier. Tussen de lessen door is er pauze om gezellig te praten en een kop koffie of thee te drinken.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen €125,00 per cursusjaar. Bij deelname met een partner zijn de totale kosten € 187,50. De prijs is inclusief al het lesmateriaal en exclusief koffie en thee.

Voortgezette TVG
Bij voldoende deelname wordt er een voortgezette TVG georganiseerd. Deze bestaat uit 2 x 3 avonden. Kosten:€ 30,00. Echtpaar 50,00 (Cursusmateriaal inbegrepen)

Meer informatie:
Via de website www.cursustvgaalburg.nl kunt u zich aanmelden voor de cursus. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de leden van het dagelijks bestuur:
Ds. Anja Gierkink - van Geerenstein (cursusleider) predikant@gkgr.nl
Marja Versteeg (financiën) marjatimm@hotmail.com
Gert Verbeek (secretariaat) gpverbeek70@gmail.com

Achtergrond De cursus Kerk en Theologie, zoals die in 1985 op initiatief van de toenmalige jeugdpredikant van Doeveren, Ds. H. Poot, van start is gegaan, is op 25 maart 1988 officieel door het Centrum voor Educatie van de Ned. Herv. Kerk erkend als 23e cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden. Inmiddels maakt de cursus geen deel meer uit van de PKN, maar is dus al wel 30 jaar actief.