de kerk

Cursus Theologische vorming

Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden

De cursus TVG is een inspirerende, leerzame cursus over Bijbel, geloof en praktijk.
Er worden binnen de drie thema’s zeven vakken gegeven: Bijbel (Oude Testament en Nieuwe Testament) Geloof (Dogmatiek/Geloofsvragen, Kerkgeschiedenis en Wereldgodsdiensten) Praktijk (Praktische Theologie en Ethiek). Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is voor iedereen toegankelijk, daarbij heeft u geen huiswerk.

Wat levert de training u op?
– Opdoen en verdieping van kennis van de Bijbel.
– Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
– Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.

Cursusduur
De complete cursus beslaat drie jaar, maar het is geen verplichting om de drie jaren te volgen. De cursus is zo opgezet dat u per jaar kunt inschrijven. Als de cursus wel drie jaar wordt gevolgd, ontvangt u een mooi certificaat. Het nieuwe cursusjaar bestaat uit 15 lesavonden. Daarnaast wordt er een thema-avond georganiseerd. Het seizoen 2023/2024 start op donderdag 7 september en eindigt op 25 april. In de schoolvakanties en tijdens de Stille week zijn er geen cursusavonden. .

PlaatsTGV
Hervormd Centrum ”De Ark” Burgemeester van der Schansstraat 51, 4281 LH Andel. 

Tijd
De vaste avond waarop de cursus wordt gegeven is de donderdagavond. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 22.15 uur en bestaan uit twee lessen van vijf kwartier. Tussen de lessen door is er pauze om gezellig te praten en een kop koffie of thee te drinken.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 125,00 per cursusjaar. Bij deelname met een partner zijn de totale kosten € 187,50. De prijs is inclusief het lesmateriaal, het bijwonen van de thema-avonden, koffie en thee.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk dan op de website www.cursustvgaalburg.nl 

Achtergrond
De cursus Kerk en Theologie, zoals die in 1985 op initiatief van de toenmalige jeugdpredikant van Doeveren, Ds. H. Poot, van start is gegaan, is op 25 maart 1988 officieel door het Centrum voor Educatie van de Ned. Herv. Kerk erkend als 23e cursus Theologische Vorming van Gemeenteleden. Inmiddels maakt de cursus geen deel meer uit van de PKN, maar bestaat dus al een kleine 40 jaar.