Uitwijk Protestantse Kerk 1

Leden kerkenraad

Kerkenraad Protestantse gemeente te Uitwijk-Waardhuizen

Predikant:

Vacant

Consulent:

Ds. G.J. Wolters, Almkerk

Bijstand in pastoraat:

Ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Ouderling / Scriba / Preekvoorziener:
Dhr. A.J.P. (Arjan) Pullen
Tel.: 0183 - 448765
@: scriba@uw-kerk.nl

@: preekvoorziener@uw-kerk.nl                

Ouderling:

Mw. L.A. (Lettie) van Haaften-van Gammeren
Tel.: 0183 - 441654 

Ouderling:

Mw. W.P.A. (Willie) van den Bogaard

Tel.: 0416 - 693262

Ouderling:
Mw. S. (Shanna) van Dalen-Barendregt
Tel.: 0183 - 443255

Ouderling:

Dhr. R. (Robert) Zaal
Tel.: 06 - 2921 7231   

Jeugdouderling:

Dhr. J.C. (Hans) van der Nat

Tel.: 0416 - 352851

@: jeugdwerk@uw-kerk.nl   

Ouderling-kerkrentmeester:

Dhr. J. (Hans) van Arkel

Tel.: 0183 - 443791

 

Ouderling-kerkrentmeester / Preses:
Dhr. H. (Henk) Bults

Tel.: 0183 - 448953

@: kerkrentmeesters@uw-kerk.nl 

@: preses@uw-kerk.nl  

Ouderling-kerkrentmeester:

Dhr. W. (Wout) van Kuilenburg

Tel.: 0183 - 442548

@: administratie@uw-kerk.nl

Kerkrentmeester:
Mw. F.C. (Ina) Monfrooij

Tel.: 0183 - 404479

@: boekhouding@uw-kerk.nl

Diaken / Voorzitter Diaconie:

Dhr. J. (Fred) Metz

Tel.: 0183 - 441138

@: diaconie@uw-kerk.nl 

Diaken:
Dhr. T.C. (Corné) Colijn

Tel.: 06 - 1395 6145  

Diaken:

Mw. W.J. (Willy) van Oudheusden-van de Wetering

Tel.: 0183 - 443710