Kerkkoor

Ontmoeting met koffie

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

Iedere maand is er na een kerkdienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken in De Hoogt. We doen dit in ieder geval na afloop van bijzondere diensten zoals de opening- en sluiting van het winterwerk, gezinsdiensten, kerk&schooldienst, doopdiensten, belijdenisdienst en de dienst waarin we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hen die zijn overleden gedenken. Maar als er een periode geen bijzondere diensten zijn, plannen we ook een keer een ontmoetingsmoment in. Dit geeft de gelegenheid om als gemeenteleden eens wat uitgebreider met elkaar in gesprek te zijn. In Kerkklanken kunt u lezen wanneer de ontmoetingsmomenten gepland zijn. 

Memekoffie
De diaconie organiseert een keer per jaar thuis bij elkaar koffiedrinken: Memekoffie. Het is de bedoeling dat gemeenteleden bij iemand op bezoek gaan of koffiedrinkers ontvangen. Of je op bezoek gaat of liever mensen ontvangt, kun je door middel van een strookje zelf aangeven. Dit seizoen staat Memekoffie gepland op zondag 21 april 2024.