Kerkkoor

Ontmoeting/koffiedrinken

Ontmoeting en koffiedrinken na de dienst

Iedere maand is er na een kerkdienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken in De Hoogt. Dit is na afloop van bijzondere diensten zoals de opening- en sluiting van het winterwerk, gezinsdiensten, kerk&schooldienst, doopdiensten, belijdenisdienst en de bevestiging van ambtsdragers drinken. Maar als er een periode geen bijzondere diensten zijn, plannen we ook een keer een ontmoetingsmoment in. Dit geeft de gelegenheid om als gemeenteleden eens wat uitgebreider met elkaar in gesprek te zijn. In Kerkklanken kunt u lezen wanneer de ontmoetingsmomenten gepland zijn.