Uitwijk Protestantse Kerk 1

Orgel

orgelDe orgel van de Protestantse Gemeente Uitwijk-Waardhuizen heeft een bijzondere geschiedenis. Het is geplaatst door de orgelmakers J. Reil en Zn uit Heerde in 1967. Oorspronkelijk bestond het uit twee verschillende orgels afkomstig uit Almen en Geesteren, respectievelijk gebouwd in 1842 en 1841. Het orgel uit Geesteren is gebouwd door Jacobus Armbrost en dat van Almen door C.F.A. Naber. De kast komt uit Geesteren en het front uit Almen en het is uniek te noemen dat dit zo past in Uitwijk. Het orgel heeft twaalf stemmen en een aangehangen pedaal. 

In de windlade van het orgel staat de volgende inscriptie: "Dit orgel is nieuw gemaakt door den orgelmaker Jacobus Armbrost te Haaksbergen woonachtig in het jaar 1840. Aan hem besteed door de Heeren kerkvoogden en notabelen en door den weleerwaarde heer J.W. Boland, predikant alhier te Geesteren, als welke door zijn godvruchtigen ijver voor den godsdienst met veel moeite en lust niet alleen het orgel maar ook tevens de geheele kerk vernieuwt, met een geheel nieuw dak, blafon, vloer en nieuwe banken, naar den tegenwoordigen smaak bewerkt. Zijnde tevens ten sterksten ondersteunt door den president kerkvoogd J. Baan en deszelfs secretaris Grutterink."

Technische gegevens:
Werkindeling: manuaal, pedaal.
Dispositie manuaal elf stemmen:

Orgelpijpen

Gedekt 16 vt. Prestant D        16 vt. 
Prestant  8 vt. Gedekt   8 vt. 
Octaaf 4 vt. Spitsfluit   4 vt. 
Quint  3 vt. Octaaf   2 vt. 
Mixtuur B/D          2-5 st.   Sesquialter D  2 st.
Trompet 8 vt.

Pedaal 1 stem Fagot    

16. vt.  

start winterwerk 2012-2013 8 20130405 1390328919

Het orgel wordt jaarlijks onderhouden door orgelmakerij Reil en in 2012 heeft het groot onderhoud plaatsgevonden. 

Voor meer informatie: organist@uw-kerk.nl of 0183-442478.